Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Hợp đồng Xây lắp

- Cải tạo nội thất Công ty CP Chứng khoán vàng Việt nam - 121 Phùng Hưng - Hà Nội (giá trị hợp đồng 200 triệu đồng)

Không có nhận xét nào: