Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

6. Hợp đồng thẩm tra

Thẩm tra:
- 01/2008/HĐ-TT: Trung tâm y tế huyện Mê Linh - Hà Nội.
- 02/2008/HĐ-TT: Trường Mầm non xã Lay Nưa, Mường Lay, Điện Biên.
- 03/2008/HĐ-TT: Cấp nước sinh hoạt Trung tâm y tế tại các huyện thuộc tỉnh Điện Biên.

Không có nhận xét nào: