Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Phần mềm năm 2008:

- 01/2008/HĐ-PM: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng đô thị.
- 02/2008/HĐ-PM: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Tây Bắc.
- 03/2008/HĐ-PM: Ban Quản lý dự án huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
- 04/2008/HĐ-PM: Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Lai Châu.
- 05/2008/HĐ-PM: Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
- 06/2008/HĐ-PM: Doanh nghiệp XD tư nhân Bình Minh - tỉnh Điện Biên.

Không có nhận xét nào: