Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Hợp đồng phần mềm 2009

- 01/2009/HĐĐK - Ban Quản lý dự án huyện Sìn Hồ - Lai Châu: nâng cấp phiên bản LDT2009_Pro 04 bộ phần mềm và đăng ký thêm 01 bộ phần mềm.
- 02/2009/HĐĐK - Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Sình Hồ - Lai Châu 01 bộ phần mềm.
- 03/2009/HĐĐK - Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Sình Hồ - Lai Châu 01 bộ phần mềm.
- 05/2009/HĐĐK - Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La - Lai Châu: nâng cấp phiên bản LDT2009_Pro 04 bộ phần mềm và đăng ký thêm 03 bộ phần mềm.
- 06/2009/HĐĐK - Phòng Thẩm định Sở Xây dựng Lai Châu: nâng cấp phiên bản LDT2009_Pro và đăng ký thêm 01 bộ phần mềm.
- 07/2009/HĐĐK - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thảo Nguyên huyện Sình Hồ - Lai Châu 02 bộ phần mềm.

Không có nhận xét nào: