Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Hợp đồng Thiết kế

Hợp đồng thiết kế:
- 01/2008/HĐ-TV: Trường tiểu học số 2 xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng).
- 02-10/2008/HĐ-TV: Dự án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ tỉnh Điện Biên (tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng).
- 11/2008/HĐ-TV: Cải tạo Ngân hàng Đầu tư PT Việt Nam - chi nhánh Thăng Long (tổng mức đầu tư 500 tiệu đồng).
- 12/2008/HĐ-TV: Dự án nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng - tỉnh Điện Biên (tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng).
- 13/2008/HĐ-TV: Dự án TD82 - Bộ Quốc phòng (tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng).
- 14/2009/HĐ-TV: Dự án Nhà kho và trưng bày hiện vật lòng hồ thuỷ điện Sơn La (tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng).

Không có nhận xét nào: