Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008


Nhà ở mặt phố, khu Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Nhà ở gia đình

Nhà ở nông thôn, xã Hồng Quang, Ứng Hoà, Hà Nội.

Phương án thiết kế


Toà nhà Văn phòng cho thuê và khách sạn Sông Hồng. Địa điểm xây dựng Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.


Công trình thiết kế tháng 8 năm 2008


Công trình Nhà thờ Giáo xứ An Phú, tỉnh Nam Định. Công trình có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng.